پریز سیار چهارخانه کلید دار با کابل 4/8 متری آناده 204

پریز سیار چهارخانه کلید دار با کابل 4/8 متری آناده 204

226,000 تومان

پریز سیار چهارخانه کلید دار با کابل 4/8 متری آناده 204

حداکثر جریان خروجی 16 آمپر

ولتاژ اسمی 250 ولت

توضیحات

پریز سیار چهارخانه با کابل 4/8 متری آناده 204

حداکثر جریان خروجی 16 آمپر

ولتاژ اسمی 250 ولت


Please prove you are human by selecting the Heart.