محافظ 302 EX ویژه صوتی تصویری و کامپیوتر و…(فقط برای صادرات)

محافظ 302 EX ویژه صوتی تصویری و کامپیوتر و…(فقط برای صادرات)

ویژه تلویزیون و وسایل صوتی و تصویری ، وسایل اداری ، کامپیوتر

توضیحات

محافظ ولتاژ 302 EX
مورد مصرف: صوتی تصویری . کامپیوتر و لوازم اداری
توان ولت
آمپر
جریان
آمپر
ولتاژ قطع
پایین
ولتاژ قطع
بالا
ولتاژ نرمالزمان تاخیر
ثانیه
وزن
گرم
ابعاد
میلیمتر
ورودیخروجی
255010170-180245-255170-25530-90160170-72-50دوشاخهدو پریز
عملکرد محافظ : پس از نصب محافظ ابتدا LED زرد رنگ به مدت 30 تا 90 ثانیه روشن میگردد و پس از زمان فوق LED سبز رنگ روشن میگردد
که به مفهوم عملکرد عادی و درست محافظ در دامنه 255-170 ولت می باشد .درصورتیکه ولتاژ برق بیش از 255 ولت و کمتر از 170 ولت گردد LED
قرمزروشن میگردد که مفهوم آن است برق شبکه غیر عادی می باشد و محافظ قطع میگردد تا برق شبکه در وضعیت نرمال قرار گیرد

توضیحات تکمیلی

وزن160 g
ابعاد50 × 72 × 172 mm
حداکثر توان خروجی

2550 VA

حداکثر جریان خروجی

10 A

ولتاژ اسمی

250 V

فرکانس خروجی

50 Hz

ولتاژقطع پائین

170 – 180 V~

ولتاژقطع بالا

245 – 255 V~

محدوده ولتاژ کارکرد

170 – 255 V~

زمان تاخیر

30 – 90 sec

دارای فیوز

10 A


Please prove you are human by selecting the Heart.