فرآِیند تحقیق و توسعه عبارتند از شناسایی نیازها یا استعدادها ، پیدایش اندیشه ها ، آفرینش ، طراحی ، تولید و معرفی و انتشار یک محصول با سطح تکنولوژی تازه است .

تغییر نیازهای مشتریان ، رشد سریع تکنولوژی و رقابت با شرکتهای داخلی و خارجی ایجاب می کند که یک شرکت در قالب یک سیستم مدیریتی قوی و کارآمد همیشه به فکر بهینه و به روز کردن و گسترش فرآیندهای کنونی و ایجاد فرآیندهای جدید کاری باشد در حال حاضر قسمت عمده این وظایف در شرکت نوآوران برق و الکترونیک پیشرانه محافظ در قالب یک فرآیند همواره در حال به روز رسانی و نوآوری می باشد .

با این نگرش تحقیقات ، مشتری گرایی ، توسعه انسانی ، تحقیقات در زمینه محصولات مختلف محور توسعه شرکت پیشرانه محافظ قرار گرفت .

تاثیر بسزائی که فعالیتهای تحقیق و توسعه در طراحی و تولید محصولات جدید ، بستر سازی تکنولوژی های نو ، بهینه سازی عملکرد و بهبود خدمات فنی دارد تاکید ضروری ایجاد مجموعه تحقیق و توسعه داشته است .

تغییر نیازهای مشتریان ، رشد سریع تکنولوژی و رقابت با شرکتهای داخلی و خارجی ایجاب می کند که یک شرکت در قالب یک سیستم مدیریتی قوی و کارآمد همیشه به فکر بهینه و به روز کردن و گسترش فرآیندهای کنونی و ایجاد فرآیندهای جدید کاری باشد .

–        توانائی ایجاد تغییرات در محصول و فرآیند

–        توانائی ایجاد محصولات و  خدمات جدید

از آنجائیکه در شرکت پیشرانه محافظ تغییر همواره در حال شدن است ، با بازنگری در ساختار سازمانی خود کلیه مجموعه های دانش محور را در معاونت تحقیق و توسعه متمرکز نمود ، علاوه بر این با استفاده از پتانسیل موجود در سایر بخشهای سازمان امکان همکاری و مشارکت کلیه ارگان سازمان در جهت ارتقاء دانش و تکنولوژی را فرهم آورد .

1-    مکانیزم دریافت ایده ها

سیستمهای پیاده شده بگونه ای است که کلیه نظرات ، پیشنهادات و شکایات در خصوص محصولات جاری و یا محصولات جدید از دو کانال خارجی ( مشتریان و کلیه کارکنامن و مدیران) مورد بررسی و بازنگری جهت بهینه سازی و تولید محصول جدید اقدام می گردد.

2-    طراحی و نمونه سازی

پس از پایان مرحله طراحی ، اصلی ترین فعالیت های واحد تحقیق و توسعه که همانا تولیدی کردن ایده می باشد آغاز می گردد در این مرحله ابتدا مرحله تولید آزمایشی با مدیریت کارشناسان طراحی و توسط پرسنل تولید انجام می گیرد .

چرا در شرکت نوآوران برق و الکترونیک پیشرانه محافظ تحقیق و توسعه نهادینه است؟

شرکت پیشرانه محافظ با هدف اینکه ایجاد ثروت از تکنولوژی شکل می گیرد مدیریت تکنولوژی و مدیریت دانش محور را شاه کلیدفعالیت خود قرارداده است و در این راستا سعی نموده است با توسعه منابع انسانی که در شرکت بسیار سرمایه گذاری شده است اعتماد متقابل نیروی انسانی بالاخص نیروهای دانش محور را در حول فعالیت شرکت گسترش دهد و سازمان به سمت هوشمند شدن شکل گرفته است که در این روند اندیشه و تفکر حتی بدون برنامه ریزی قبل شکل می گیرد و دهها ایده و محصول از درون سازمان و مشتریان تبلور می یابد .

R&Dآموزشاخبارپیشرانه محافظپیشرانه محافظتحقیق وتوسعهتحقیق وتوسعه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!


Please prove you are human by selecting the Tree.